Polska piłka dla Ukrainy. LaczyNasUkraina.pl Pomagamy naszym Przyjaciołom na Wschodzie

Wspólnie z PZPN apelujemy o wzięcie udziału i poparcie akcji “Polska Piłka dla Ukrainy”, której celem jest zebranie środków pieniężnych, które przekazane zostaną następnie najbardziej potrzebującym Ukraińcom. Więcej szczegółów znajdziecie...